Maatschappijleer

Ben je geïnteresseerd in thema’s als democratie, godsdienst, misdaad en discriminatie? Ben je gemotiveerd om jongeren bepaalde onderwerpen en gebeurtenissen vanuit verschillende standpunten te laten bekijken? Misschien is de lerarenopleiding maatschappijleer dan een geschikte studie voor jou.

Onderwijs is meer dan kennis overdragen. In het voortgezet onderwijs is het bijvoorbeeld ook van belang dat je de informatie op een aantrekkelijke manier overbrengt aan jongeren.

Andere taken die bij de functie van docent maatschappijleer horen zijn onder andere: begeleiden van jongeren, het voorbereiden van lesprogramma’s en samenwerken met andere docenten.

Met een Bachelor of Education diploma kan je jongeren lesgeven op VMBO niveau (alle jaren) en de eerste, tweede en derde klas HAVO en VWO.

Vaardigheden die o.a. worden ontwikkeld

–       Kennis van maatschappijleer

–       Pedagogische kennis

–       Vakdidactische vaardigheden

–       Toepassen van nieuwe media

–       Overleg met andere medewerkers

–       Leiding geven

–       Innovaties binnen het vakgebied bijhouden

–       Leerlingen motiveren en stimuleren

Opleidingsduur

–       De duur van de Kopopleiding is 1 jaar.

Als je al een HBO of WO Bachelor diploma hebt en je zou graag docent maatschappijleer willen worden in het voortgezet onderwijs, dan zou je ervoor kunnen kiezen om een kopstudie van 1 jaar te doen. Binnen 1 jaar tijd word je klaargestoomd om voor de klas te staan.

–       De duur van Duaal  is 4 jaar.

–       De duur van Deeltijd  is 4 jaar.

–       De duur van Voltijd  is 4 jaar.

–       Hou in gedachten dat 4 jaar een indicatie is, want het kan natuurlijk altijd gebeuren dat  door omstandigheden de lerarenopleiding maatschappijleer langer zal duren.

Mocht je eerder een relevante opleiding hebben afgerond, dan kan mogelijk je opleiding worden verkort met 1 of 2 jaar. Het beste is om bij de instelling te informeren naar de mogelijkheden.

Toelatingseisen

–       MBO niveau 4

–       HAVO diploma (alle profielen)

–       VWO diploma (alle profielen)

–       HBO Bachelor

–       WO Bachelor

Als je geen VWO, HAVO of MBO niveau 4 hebt afgerond en je bent 21 jaar of ouder, dan is het mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen.

Mocht je geen nieuwe stijl, maar over een “oude stijl” diploma MBO, HAVO of VWO beschikken? Dan kan het zijn dat je bij bepaalde scholen nog een extra toelatingsexamen moet afleggen.

Opleidingsinstituten en plaats van aanbod

–       Fontys Lerarenopleiding in Tilburg

–       Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam

–       Inholland Hogeschool in Amstelveen

–       Hogeschool Rotterdam in Rotterdam

–       Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in Leeuwarden

–       Universiteit Leiden in Leiden (eerstegraads bevoegdheid)