Lerarenopleiding Nederlands

Wil je graag kennis overbrengen op jongeren? En vind je het belangrijk dat jongeren de Nederlandse taal goed gebruiken? Dan is de lerarenopleiding Nederlands mogelijk een studiekeuze die bij jou past.

Belangrijk is dat je leerlingen kan motiveren en kan stimuleren om zich te verdiepen in de Nederlandse taal. Ondanks dat er vaak verplichte onderdelen in een lesprogramma zitten, kan je, je eigen creativiteit kwijt in het ontwikkelen van een aantrekkelijk lesprogramma.

Je kan ervoor kiezen om alleen de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands te doen, zodat je op MBO en onderbouw HAVO en VWO mag lesgeven of ook de eerste graad wil behalen, dan mag je namelijk ook de bovenbouw HAVO en VWO lesgeven.

Vaardigheden die o.a. worden ontwikkeld

–       Zelfevaluatie

–       Vakdidactiek

–       Begeleiden en stimuleren van leerlingen

–       Communicatie met verschillende culturen

–       Pedagogische kwaliteiten

–       Toepassen en gebruiken van nieuwe media

–       Samenwerken in een team van collega’s

–       Kennis van de Nederlandse taal (waaronder: grammatica en literatuur, maar ook luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid)

Opleidingsduur

–       Duur is 4 jaar bij duaal studeren;

–       Duur is 4 jaar bij deeltijd studeren;

–       Duur is 4 jaar bij voltijd studeren.

Soms kan de opleidingsduur worden verkort, dit kan bijvoorbeeld met 1 of 2 jaar als je bepaalde vooropleidingen al hebt afgerond. Informeer daarom bij de school of je door vooropleidingen mogelijk de studie verkort zou kunnen doen. Aangezien duaal, deeltijd en voltijd niet overal worden aangeboden, is het handig om hierover ook navraag te doen bij de desbetreffende opleiding.

–       Kopstudie, 1 jaar

De kopstudie duurt 1 jaar en is speciaal bedoeld voor mensen die al een HBO of WO Bachelor diploma hebben en graag tweede graads docent zouden willen worden.

Toelatingseisen

–       WO Bachelor

–       HBO Bachelor

–       VWO diploma (alle profielen/vakkenpaketten)

–       HAVO diploma (alle profielen/vakkenpaketten)

–       MBO niveau 4

–       Ben je 21 jaar of ouder en heb je geen MBO 4, HAVO, VWO, HBO of WO diploma? Dan kan je bij veel opleidingen een toelatingsonderzoek doen.

Bij sommige scholen dien je een toelatingsonderzoek te doen als je nog een “oude stijl” VWO, HAVO of MBO diploma hebt. Informeer bij de opleiding naar de specifieke voorwaarden en toelatingseisen.

Opleidingsinstituten en plaats van aanbod

–       Hogeschool Utrecht in Utrecht

–       Fontys Lerarenopleiding in Sittard en Tilburg

–       Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam

–       Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Nijmegen

–       Hogeschool Inholland in Diemen

–       Hogeschool Rotterdam in Rotterdam

–       LOI Hogeschool in Leiderdorp

–       Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in Leeuwarden

–       Universiteit Leiden in Leiden (eerstegraads bevoegdheid)

–       Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle

–       Driestar Hogeschool in Gouda