Lerarenopleiding Engels

Engels is een taal die in de wereld door een groot aantal mensen als moedertaal of als tweede taal wordt gesproken. Als je het leuk lijkt om les te geven aan jongeren en deze jongeren graag verschillende vaardigheden van de Engelse taal wilt leren. Dan is het beroep leraar of lerares Engels misschien iets voor jou.

Als docent Engels geef je niet alleen les, maar je bereidt deze lessen ook voor, je organiseert excursies en je werkt samen met collega’s.

De opleidingsduur, toelatingseisen en de opleidingsinstituten zijn gebaseerd op een tweedegraads lerarenopleiding Engels. Indien je ook de bovenbouw HAVO en VWO les wil geven, dien je een eerstegraads lerarenopleiding Engels te volgen.

Vaardigheden die o.a. worden ontwikkeld

–       ICT vaardigheden

–       Kennis van de Engelse taal op verschillende gebieden, zoals spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, maar ook literatuur en cultuur.

–       Met collega’s samenwerken

–       Pedagogische kennis

–       Zelfreflectie

–       Coachen van leerlingen

–       Vakdidactiek

Opleidingsduur

–       Duaal, 4 jaar.

–       Deeltijd, 4 jaar.

–       Voltijd, 4 jaar.

–       Kopstudie, 1 jaar

Met een relevante vooropleiding kan het zijn dat de opleidingsduur met 1 of 2 jaar verkort kan worden. U kunt hiervoor contact opnemen met de opleidingscoördinator van de opleiding waar u wilt gaan studeren. Niet alle scholen bieden studies voltijd, deeltijd of duaal aan. Informeer bij de betreffende instelling naar de mogelijkheden.

Toelatingseisen

–       MBO niveau 4

–       HAVO diploma (alle profielen/vakkenpaketten)

–       VWO diploma (alle profielen/vakkenpaketten)

–       HBO Bachelor

–       WO Bachelor

Als je niet in het bezit bent van een MBO niveau 4, HAVO, VWO, HBO of WO diploma en je bent 21 jaar of ouder, dan kan je een toelatingsonderzoek doen.

Er zijn voor de lerarenopleiding Engels meestal geen extra toelatingseisen. Alleen indien je over een “oude stijl” MBO, HAVO of VWO diploma beschikt, dan kan bij sommige opleidingsinstituten de mogelijkheid bestaan dat je een extra toelatingsonderzoek moet doen.

Opleidingsinstituten en plaats van aanbod

–       Driestar Hogeschool in Gouda

–       Fontys Hogescholen in Sittard en Tilburg

–       Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam

–       Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Nijmegen

–       Hogeschool Inholland in Amstelveen

–       Hogeschool Rotterdam in Rotterdam

–       Hogeschool Utrecht in Utrecht

–       LOI Hogeschool in Leiderdorp

–       Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in Leeuwarden

–       Universiteit Leiden in Leiden (eerstegraads bevoegdheid)

–       Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle