Lerarenopleiding Biologie

Lijkt je een baan in het onderwijs leuk? Ben je geïnteresseerd in natuur, het menselijk lichaam en organismen? En begeleid je graag jongeren? Dan is de lerarenopleiding biologie misschien wel een geschikte studie voor jou.

Een biologieleraar of lerares op het voortgezet onderwijs brengt natuurlijk kennis over aan jongeren, maar houdt zich ook bezig met diverse andere activiteiten. Taken die daarbij horen zijn bijvoorbeeld het begeleiden van zorgjongeren,  schoolreisjes organiseren, lesprogramma voorbereiden, ouderavonden, vergaderingen, schriftelijke overhoringen samenstellen en nakijken. Tijdens biologielessen kan je jongeren uitdagende opdrachten en vraagstukken voorleggen over onder andere: duurzaamheid, het CO2 probleem, genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen.

Vaardigheden die o.a. worden ontwikkeld

–       Uitgebreide vakinhoudelijke kennis. Het is zeker bij biologie van belang dat je ook na je opleiding je verdiept in de ontwikkelingen binnen het vak. Dit kan je o.a. doen door het lezen van wetenschappelijke artikelen en op de hoogte blijven van nieuws via verschillende media.

–       Leiding geven

–       Gesprekstechnieken

–       Jeugd psychologie

–       Coachen van leerlingen

–       Algemene didactische bekwaamheid

–       Opvoedkundige kennis

–       Omgaan met ICT. Naast de studieboeken is het belangrijk dat leerlingen ook informatie kunnen verzamelen via internet

–       Met andere docenten overleggen

Opleidingsduur

Als indicatie voor de opleidingsduur van de lerarenopleiding Biologie kan worden gesteld dat:

–       Duur Kopopleiding is 1 jaar.

–       Duur van Duaal  is 4 jaar.

–       Duur van Deeltijd  is 4 jaar.

–       Duur van Voltijd  is 4 jaar.

Aangezien bijvoorbeeld deeltijd redelijk zwaar kan zijn om werk, studeren, mogelijk een gezin en een sociaal leven met elkaar te combineren, kan het natuurlijk zijn dat je dan langer over je opleiding doet.

Bij sommige scholen kan de opleidingsduur met 1 of 2 jaar worden verkort als je al een essentiële studie hebt afgerond. Ook als je denkt dat je eerder verworven competenties hebt, dan kan je informeren naar de mogelijkheden om eventuele vrijstellingen te krijgen.

Toelatingseisen

–       MBO niveau 4 diploma

–       HAVO diploma

–       VWO diploma

–       HBO bachelor diploma

–       WO bachelor diploma

–       Geen diploma en ouder dan 21 jaar? Dan kan je bij verschillende opleidingen een toelatingsonderzoek doen.

Bij de meeste scholen wordt je als je een HAVO/VWO diploma hebt toegelaten zonder extra eisen met de volgende profielen:

–       Natuur & Techniek

–       Natuur & Gezondheid

In het geval dat je één van de volgende profielen hebt kan het zijn dat er extra eisen worden gesteld om te worden toegelaten:

–       Cultuur & Maatschappij

–       Economie & Maatschappij

Opleidingsinstituten en plaats van aanbod

–       Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle

–       Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam

–       Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Nijmegen

–       Hogeschool Inholland in Amsterdam/Diemen

–       Hogeschool Rotterdam in Rotterdam

–       Hogeschool Utrecht in Utrecht

–       LOI Hogeschool in Leiderdorp

–       Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in Leeuwarden

–       Universiteit Leiden in Leiden (eerstegraads bevoegdheid)